Επικοινωνια

Σχετικά με την αναρρίχηση στο Λεωνίδιο: 

 

Email: christian(at)derkegel.de

Κινητό: 0049 (0)177 2970697

(Γερμανικά, Αγγλικά, Ισπανικά)

 

E-mail: micha1010(at)gmx.de

Κινητό: 0030 6940920987

(Γερμανικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά)

 

Σχετικά με το Λεωνίδιο:

Email: drin_din(at)hotmail.com

Κινητό: 0030 6937303813

(Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά)